JAPECB – Žaluzie a stínící technika – České Budějovice

Výrobky stínicí techniky jsou technické prostředky, které slouží především o ochraně (stínění) staveb a jejich interiérů proti účinkům světla (slunce, měsíc, noční osvětlení), k regulaci intenzity světla v místnosti a k ochraně soukromí před pohledy z okolí. Nezanedbatelným přínosem u některých produktů je jejich protihluková izolace, ochrana proti vloupání a možnost využití pro dispoziční dělení prostoru interiéru.

Maximálního přínosu zastínění lze dosáhnout, pokud je s instalací stínicích prvků počítáno již od samotného počátku projektu stavby. Stínicí technikou mohou být vybaveny novostavby i stávající budovy (veřejné budovy, rodinné domky, hotely) kanceláře, společenské prostory, byty, zimní zahrady apod.

Použití a vhodné zvolení stínicí techniky zásadně ovlivňuje:

 • snížení energetické zátěžebe budov,
 • tepelnou pohodu interiérů,
 • intenzitu osvětlení interiérů,
 • estetiku – architektonické řešení exteriérů a interiérů.

Stínící technika se člení podle zamýšleného použití na produkty:

Exteriérové

 • žaluzie venkovní
 • rolety venkovní
 • markýzy
 • clony (fasádní panely, okenice, slunolamy)

Interiérové

 • žaluzie vnitřní
 • rolety vnitřní
 • clony (plissé, baldachýny, japonské stěny)

Doplňkový sortiment:

 • Sítě proti hmyzu
 • Vrata